ACV Kompakt - Misa kondensatu HRE

Oryginalna, nowa część do kotłów ACV

Misa kondensatu w kotłach ACV Kompakt HRE pełni kluczową rolę w procesie kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach. Główne cechy i funkcje misy kondensatu obejmują:

  1. Zbieranie kondensatu: Misa kondensatu jest umieszczona w dolnej części kotła, gdzie zbiera kondensat powstały w wyniku procesu kondensacji spalin. Kondensat ten powstaje w wyniku schładzania spalin, co prowadzi do uwolnienia ciepła i zwiększenia wydajności kotła.

  2. Ochrona przed korozją: Kondensat zawiera kwasy, które mogą być szkodliwe dla metalowych części kotła, dlatego misa kondensatu jest zwykle wykonana z kwasoodpornego materiału lub posiada powłokę antykorozyjną, aby zapobiec korozji.

  3. Drenaż kondensatu: Misa kondensatu jest wyposażona w system drenażu, który umożliwia usuwanie zgromadzonego kondensatu z kotła. Jest to istotne zabezpieczenie przed ewentualnymi problemami związanych z zalewaniem misy kondensatu.

  4. Kontrola poziomu kondensatu: Niektóre modele kotłów posiadają czujniki poziomu kondensatu, które monitorują ilość zgromadzonego kondensatu w misie. W przypadku nadmiernego nagromadzenia się kondensatu, może zostać wygenerowany alarm, informujący o konieczności opróżnienia misy.

  5. Wydajność energetyczna: Poprzez kondensację pary wodnej zawartej w spalinach, kotły ACV Kompakt HRE osiągają wyższą efektywność energetyczną w porównaniu z kotłami tradycyjnymi, co przekłada się na oszczędności kosztów eksploatacji.

Misa kondensatu w kotłach ACV Kompakt HRE odgrywa zatem istotną rolę w procesie kondensacji spalin, zwiększając wydajność kotła i zapewniając ochronę przed korozją. Regularna kontrola stanu i konserwacja misy kondensatu są kluczowe dla utrzymania sprawności i bezpieczeństwa całego systemu grzewczego. Szczegółowe informacje na temat konserwacji i obsługi misy kondensatu można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta.

Pasuje do urządzeń
[787333] KOMPAKT HRE ECO 12 SOLO
[784351] KOMPAKT HRE ECO 30 SOLO
[787078] KOMPAKT HRE ECO 40 SOLO
[I048897] KOMPAKT SOLO HRE 30
[784353] KOMPAKT HRE ECO 24/28
[784352] KOMPAKT HRE ECO 18/24
[I048867] KOMBI KOMPAKT HRE 36/30
[I048857] KOMBI KOMPAKT HRE 28/24
[784354] KOMPAKT HRE ECO 30/36
[I048847] KOMBI KOMPAKT HRE 24/18
[I048887] KOMPAKT SOLO HRE 24
[I048877] KOMPAKT SOLO HRE 18
[784350] KOMPAKT HRE ECO 18 SOLO