REGULAMIN

ZASADY KORZYSTANIA I REGULAMIN sklepu kotlarze.pl 


Podmiot gospodarczy prowadzący sklep: 

 1. EHVAC sp. z o.o.
  ul. Topolowa 2d
  83-031 Łęgowo
  NIP: 6040242818

definiowana dalej jako (również w innych dokumentach związanych z transakcjami): Sprzedający lub kotlarze.pl 

numer konta:

NEST BANK 64 2530 0008 2049 1078 7074 0001

 1. Nabywcą lub Klientem definiuje się osobę będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, dokonująca zakupu Towarów w Sklepie Internetowym;

 2. Formy kontaktu ze Sprzedającym:

- mailowy, w zależności od tematyki sprawy na następujące adresy:

Informacje o produktach: kontakt@kotlarze.pl 

- listownie na adres: ul. Topolowa 2D, 83-031, Łęgowo

- osobiście: ul. Topolowa 2D, 83-031, Łęgowo.

Biuro jest czynne od 9:00 do 16:00 w dni robocze. Każdorazowo wizytę należy umówić w celach organizacyjnych.

 1. Niniejszy dokument:

- reguluje przepisy korzystania ze sklepu internetowego kotlarze.pl,

- określa zasady zamawiania produktów ze sklepu internetowego kotlarze.pl,

- opisuje formę dostarczania produktów do Klienta,

- przedstawia sposoby dokonywania płatności za produkty kupowane przez Klienta,

- wskazuje, jakie są prawa Klienta w przypadku odstąpienia od umowy,

- określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta oraz informuje, w jaki sposób składa się i rozpatruje reklamacje

 

PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Istnieją 2 sposoby na złożenie zamówienia przez Klienta:

Za pośrednictwem poczty mailowej (kontakt@kotlarze.pl) lub

Poprzez stronę internetowa www.kotlarze.pl – Klient umiejscawia produkt w wirtualnym koszyku. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie informacji dotyczących dostawy w formularzu.

 1. Ceny produktów oferowanych na stronie www.kotlarze.pl są podane w walucie PLN i zawierają podatek VAT.
 2. Aby zamówienie zostało zrealizowane Klient powinien prawidłowo i kompletnie wypełnić wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo nie przystąpienia do realizacji zamówienia, jeśli formularz będzie zawierał informacje niepełne lub błędne.
 3. Jeżeli kontakt z Klientem będzie niemożliwy ze względu na błędne dane teleadresowe, Sprzedający ma prawo do zaprzestania realizacji procesu sprzedaży po 7 dniach od otrzymania zamówienia. W takim przypadku Klient ma możliwość ponowić zamówienie z podaniem prawidłowych danych.
 4. Jeżeli Klient postanowi zrezygnować z zamówienia powinien jak najszybciej poinformować o tym Sprzedającego, przy czym nie jest możliwe anulowanie zamówienia, które znajduje się w znacznym stopniu realizacji lub jest całkowicie zrealizowane.
 5. Złożenie przez Klienta formularza zakupu z wypełnionymi polami poprzez stronę www.kotlarze.pl lub przesłanie pocztą mailową chęci zakupienia produktów jest w rozumieniu kodeksu cywilnego złożeniem oferty Sprzedającemu.
 6. Poprzez moment zawarcia umowy (na odległość) rozumie się chwilę, w której strona Sprzedającego poprzez pocztę mailową potwierdza Klientowi przyjęcie oferty do realizacji. 
 7.  Sprzedający zobowiązuje się do informowania Klienta o postępach w realizacji jego zamówienia poprzez pocztę mailową lub kontakt telefoniczny.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, w przypadku zamówienia towarów z oferty promocyjnej lub wyprzedaży, w których to liczba produktów jest ograniczona. Sprzedający zobowiązuje się powiadomić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną Klienta, że ze względu na wyczerpanie zapasów danego produktu w cenie promocyjnej nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia.
 9. Sklep internetowy kotlarze.pl wystawia niektóre oferty tylko i wyłącznie do realizacji poprzez drogę wysyłki.

 

FORMY PŁATNOŚCI

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. 

 1. Sprzedający umożliwia Klientowi wybór odnośnie formy płatności oraz sposobu dostawy/odbioru zamówionych produktów. Sprzedający dokonuje decyzji w tych kwestiach podczas składania zamówienia poprzez sklep internetowy kotlarze.pl lub pocztą elektroniczną w przypadku zamówień składanych drogą mailową. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia rodzajów form płatności i dostaw ze względu na gabaryty i/lub skalę zamówienia.
 2. Klient może wybrać spośród następujących form płatności:

Gotówka, przy odbiorze osobistym

Przelew bankowy – realizacja zamówienia rozpocznie się po wpływie środków na konto Sprzedającego/przesłaniu potwierdzenia z banku drogą mailową. Bank i nr konta sprzedającego:

Nest Bank 64 2530 0008 2049 1078 7074 0001

 
 

Za pobraniem – Klient płaci gotówką przy odbiorze towaru

W przypadku przelewu wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu wpłaty na konto Sprzedającego. Przesyłka zawiera paragon lub fakturę VAT – w zależności od wyboru Klienta. Istnie również możliwość wystawienia Faktury elektronicznej i przesłanie jej drogą mailową.

 1. Sklep Kotlarze.pl ustala ceny produktów według własnej polityki i zapewnia sobie prawo do zmian tych cen. Zasady Wyprzedaży oraz Akcji rabatowych mogą ulec zmianom w czasie ich trwania z tym zastrzeżeniem, że zmianie nie mogą ulec już umowy zawarte przed zmianą zasad.
 2. Podczas składania zamówienia przez Klienta, ceną wiążącą jest cena aktualnie podana przy produkcie na stronie kotlarze.pl


DOSTAWA PRODUKTÓW

 1. Sprzedający realizuje dostawy produktów do Klienta na terenie całej Unii Europejskiej.
 2. Sklep Kotlarze.pl dostarcza swoje produkty bez wad fizycznych i prawnych oraz dokłada wszelkich starań, aby produkt był należycie zabezpieczony w czasie transportu.
 3. Czas dostawy: Sprzedający zobowiązuje się do wysłania zamówienia w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia przyjęcia zamówienia lub od dnia, w którym potwierdzona została płatność zlecona przez Klienta na rzecz Sprzedającego. Jeżeli zamawianych przez Klienta produktów lub części zamówienia nie ma na magazynie, to czas realizacji może wydłużyć się do 30 dni roboczych. O tym fakcie Sprzedający zobowiązuje się powiadomić Klienta za pośrednictwem drogi telefonicznej lub poczty mailowej.
 4. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że z przyczyn niezależnych od Sprzedającego niemożliwe jest dokończenie zobowiązania na rzecz Klienta, Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Klienta tym fakcie, jednak Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się ze zobowiązania.
 5. Przez adres dostawy towarów rozumie się adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia poprzez stronę sklepu internetowego www.kotlarze.pl lub adres podany w korespondencji mailowej.
 6. Zgodnie z umową podpisaną między Sprzedającym a firmą kurierską dostarczającą produkty do Klienta, Kurier ma obowiązek dostarczyć towar pod drzwi mieszkania o ile waga paczki nie przekracza 30kg. Przesyłki o niestandardowym, dużym gabarycie lub znajdujące się na paletach nie będą wnoszone do budynków w ramach usługi dostarczenia.
 7. Ceny dostaw produktów do Klienta są zależne od gabarytów towarów i zostały określone na stronie internetowej www.kotlarze.pl. W przypadku przesyłek towarów o niestandardowym rozmiarze koszt dostawy będzie ustalany indywidualnie z Nabywającym.
 8. Klient składa podpis kurierowi w momencie odbierania produktu. Po złożeniu tego podpisu Klient zyskuje prawo własności nad zakupionym towarem. Fakt ten pociąga za sobą również przeniesienie na Klienta ryzyka związanego z użytkowaniem i posiadaniem produktu, w tym ryzyka związanego z uszkodzeniem oraz kradzieżą produktu.
 9. Klient powinien z chwila odbioru zweryfikować, czy towar jest zgodny z zamówieniem oraz czy w czasie transportu nie powstały jego uszkodzenia. Tylko protokół spisany z kurierem w razie ewentualnych uszkodzeń może posłużyć do składania firmie przewozowej ewentualnych roszczeń w przypadku strat poniesionych w trakcie transportu.
 10. Jeżeli Klient decyduje się nie odebrać przesyłki zobowiązany jest podać powód rezygnacji. W przypadkach gdy:

Klient nie poda przyczyny odmowy odbioru,

Do realizacji zamówienia nie dojdzie, ponieważ Klient podał nieprawidłowy adres dostawy,

Do realizacji zamówienia nie dojdzie z innych powodów, leżących po stronie Klienta,

Sprzedający ma prawo złożyć wobec Klienta roszczenia dotyczące pokrycia wszystkich kosztów związanych z zamówieniem, w tym kosztów dostawy, kosztów zwrotu zamówienia oraz kary umownej w wysokości od 50 PLN do 5000 PLN.

11. Towary dostarczane są bez żadnych dodatkowych bonusów.


GWARANCJA i REKLAMACJE

1. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

2. SPRZEDAJĄCY odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient będący Konsumentem obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

4. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

6. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

7. W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. .W takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.
b) korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Inspektorem ochrony danych osobowych jest firma EHVAC sp. z o.o.. Dane przetwarzane są na podstawie
  art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r., dalej RODO w celu realizacji przedmiotu umowy. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu umowy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie
  będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
 2. Składając zamówienie w sklepie internetowym kotlarze.pl, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, uzyskanych w drodze dokonanej przez niego Rejestracji, dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez NABYWCĘ danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody Klienta na ich podanie.
 3. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 26) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 4. Administratorem danych osobowych sklepu internetowego kotlarze.pl jest SPRZEDAJĄCY . W każdym momencie Klienta przysługuje prawo dostępu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. 1. Klient będący konsumentem dokonujący zakupów w sklepie internetowym kotlarze.pl, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając SPRZEDAJĄCEGO stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia w którym Klient objął w posiadanie produkt lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez NABYWCĘ weszła w posiadanie produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga od Klienta złożenia jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w ust. 1. Klient może skorzystać z jednego z następujących sposobów odstąpienia od umowy:

Wysłanie odstąpienia od umowy na adres pocztowy SPRZEDAJĄCEGO  adres e-mail: sklep@kotlarze.pl lub osobiste dostarczenie

 1. SPRZEDAJĄCY przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
 2. SPRZEDAJĄCY zwraca Klienta wszystkie dokonane przez niego płatności (w tym koszty dostarczenia produktu do Klienta) w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAJĄCY nie jest zobowiązany do zwrotu Klienta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Adres do zwrotów produktów: ul. Topolowa 2d, 83-031 Łęgowo.
 4. SPRZEDAJĄCY dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. SPRZEDAJĄCY może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić produkt SPRZEDAJĄCEGO lub przekazać produkt osobie upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni (14 dni) od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie produktu przed jego upływem.
 7. Koszty zwrotu produktu ponosi Klient.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić towar w nienaruszonym stanie włącznie z opakowaniem w którym urządzenie zostało wysłane. Inaczej towar nie zostanie przyjęty przez SPRZEDAWCĘ.

1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji i odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub droga elektroniczną). 

2. Skutki odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.
 2. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać przykładowo:
  a) bezpośrednio w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godz. 7:00-16:00 lub; 
  b) za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy. 

3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym kotlarze.pl oznacza jest równoznaczne z akceptacją zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.