ACV Heatmaster® 70 TC

HeatMaster 70 TC 

Dwufunkcyjny kocioł całkowicie kondensacyjny. Połączenie konstrukcji "zbiornik w zbiorniku" z techniką kondensacji.

 • KONSTRUKCJA "ZBIORNIK W ZBIORNIKU"
 • GWARANCJA do 5 LAT (szczegóły u sprzedawcy)
 • ZOBACZ BUDOWĘ KOTŁA HEAT MASTER TC:  YOUTUBE

 

Konstrukcja zbiornik w zbiorniku

 

 • Niezrównane wydatki ciepłej wody.
 • Totalnie kondensacyjny: kondensacja zarówno w trybie ogrzewania jak i produkcji ciepłej wody.
 • Zasobnik ciepłej wody "zbiornik w zbiorniku" ze stali nierdzewnej.
 • Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej samo-oczyszczający się z produktów spalania.
 • Izolacja ze sztywnego poliuretanu.
 • Nowoczesny sterownik kotła ACVMax

 

 

 

 

 

 

 1. Koncentryczne podłączenie do komina.
 2. Rura wylotu spalin.
 3. Komora spalania.
 4. Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej.
 5. Zasobnik ciepłej wody ze stali nierdzewnej.
 6. Przegroda.
 7. Wstępne podgrzewanie wody w dolnym zasobniku c.w. ze stali nierdzewnej.
 8. Separator kondensatu.
 9. Pompa c.o. wysokiej wydajności.
 10. Obieg grzewczy
 11. Czujnik NTC obiegu c.o.
 12. Panel sterowniczy ACVMax.
 13. Tuleja pomiarowa.
 14. Automatyczny odpowietrznik.
 15. Rura gazowa.
 16. Zawór gazowy.
 17. Podłączenie dla zaworu bezpieczeństwa obiegu c.w.
 18. Modulowany palnik gazowy.
 19. Wlot powietrza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka konstrukcji

Pojemność (całkowita) 315 L
Pojemność (obieg grzewczy) 125 L
Pojemność (obieg ciepłej wody) 190 L
Komin: maks. strata ciśnienia spalin 150 Pa
Komin: maks. długość koncentrycznego kanału spalin 22 m
Podłączenie do komina 100/150 Ømm
Podłączenie - obieg c.o. 6/4 F Ø"
Podłączenie - obieg c.w. 1 M Ø"
Podłączenie - gaz 3/4 M Ø"
Podłączenie - zawór bezp. 1/2 M Ø"
Maks. temperatura pracy 87 °C
Strata ciśnienia wody w kotle przy Δt = 20°C 9 mbar
Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.o.) 3 bar
Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.w.) 8,6 bar
Strata ciśnienia (obieg c.o.-ΔT10K) 9,3 mbar
Wysokość 2277 mm
Waga (pusty) 298 kg

Charakterystyka ogrzewania

Czas podgrzania od 10 do 80°C (źródło ciepła: kocioł) 27 min
Czas podgrzania od 40 do 90°C 37 min
Czas podgrzania od 40 do 80°C 18 min
Czas podgrzania od 10 do 90°C 47 min

Spalanie

Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 80/60 °C 77,6 kW
Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 50/30 °C 69,9 kW
Sprawność spalania 98,1 %
Sprawność przy 30% obciążeniu (EN677) 109,0 %
Sprawność przy 100% obciążeniu (50/30°C) 105,8 %
Sprawność (moc maks) 80/60°C 97 %
Sprawność (moc min.) 80/60°C 97,3 %
Sprawność - tryb c.w. ΔT 30K 103,9 %
Emisja CO moc maksymalna 34 ppm
Emisja CO moc minimalna 7 ppm
Masa spalin (gaz) 114 kg/h
Masa NOx (GCV) (EN15502) 33,1 mg/kWh
Klasa NOx (EN15502) 6  
Maks. moc cieplna (80/60°C) 68,0 kW
Min. moc cieplna (80/60°C) 20,9 kW
Wydatek gazu G20 (moc min.) 2,2 m³/h

Wydatki ciepłej wody

Wydatek szczytowy przy 40 °C 716 L/10’
Wydatek 1-szej godziny przy 40 °C 2455 L/60’
Wydatek trwały przy 40°C 2087 L/h
Wydatek szczytowy przy 45 °C 592 L/10’
Wydatek 1-szej godziny przy 45 °C 2083 L/60’
Wydatek trwały przy 45°C 1789 L/h
Wydatek szczytowy przy 60 °C 348 L/10’
Wydatek 1-szej godziny przy 60 °C 1391 L/60’
Wydatek trwały przy 60°C 1252 L/h

Charakterystyka elektryczna

Napięcie 230 V
Częstotliwość 50 Hz
Klasa ochrony IP 30  
Zużycie energii elektrycznej 210 W
Natężenie mocy cieplnej w paliwie 1,4 A